Senyalització a la Serra de Galliners

Disseny gràfic. Producció i col·locació.

Senyalització de camins, d’arbres i arbredes d’interès local de Sant Quirze del Vallès