Ban Municipal per als nens i nenes de Sant Quirze

Disseny gràfic Il·lustració

L’Alcaldessa de Sant Quirze, Elisabeth Oliveras, agraeix als nens i nenes del municipi la seva paciència durant el confinament de la Covid. En el ban es proposen recomanacions i activitats per compartir amb família i fer més passables aquests dies de confinament.