IERMB

Disseny editorial Disseny gràfic

Disseny i maquetació per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona de la publicació “30 anys de l’Enquesta de Victimització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona”