Maquetació butlletí Municipal. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Disseny gràfic