Memòria Síndica Municipal de Greuges de Sabadell

Disseny editorial Disseny gràfic

Disseny i maquetació de la memòria anual de la Síndica de Greuges de Sabadell